Адвокат Павел Петков

advokat-pavel-petkov

Имейл: AdvokatPavelPetkov@gmail.com
Телефон: 0876 705 765

Адвокат Павел Петков предоставя правна помощ, консултации и комплексно правно обслужване на български и чуждестранни физически лица, търговски дружества и неправителствени организации.

Адвокат Петков оказва съдействие при регистрация и последващо обслужване на търговски дружества, сделки с недвижими имоти и процесуално представителство по бракоразводни, граждански, търговски и наказателни дела.

Основната цел, която съпровожда ежедневната работа на адвокат Петков е осигуряване на комплексно, висококачествено и професионално обслужване, целящо максимална защита на правата и интересите на клиентите, при спазване принципите на доверие между адвокат и клиент, поверителност и предоставяне на своевременна информация за хода на работата по всеки един конкретен казус.

В случай, че се нуждаете от адвокат, можете да се свържете с адвокат Петков за насрочване на среща за консултация.


ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ


Адвокат Павел Петков практикува основно в следните области на правото: семейно право, търговско право, наказателно право, облигационно право, недвижими имоти и трудово право.

nakazatelno-pravo
Наказателно право

Виж повече >>

semeino-pravo
Семейно право

Виж повече >>

turgovsko-pravo
Търговско право

Виж повече >>

trudovo-pravo
Трудово право

Виж повече >>

dogovori
Договори

Виж повече >>

nedvizhimi-imoti
Недвижими имоти

Виж повече >>


Услуги

виж всички Услуги
Наказателно право

•Защита по наказателни дела от общ характер

•Защита по наказателни дела от частен характер

•Реабилитация

Виж повече >>

Семейно право

•Развод по взаимно съгласие

•Развод по исков ред (поради разстройство на брака)

•Издръжка

Виж повече >>

Търговско право

•Регистрация на търговци и търговски дружества

•Текущо правно обслужване

•Процесуално представителство по търговски дела

Виж повече >>


Новини

виж всички Новини

Блог | Най-четени публикации

виж всички Публикации